Skrive det som det er

SGML, og dermed DocBook, skiller mellom innhold og utseende.

Docbook består av vel 300 elementer. Dokumenter er som regel av type book, article eller refpage. For hvert element finnes en innholdsmodell (content model) som regulerer hvilke elementer de selv kan inneholde

DocBook består av elementer som kapitler (chapter), prosedyrer (procedure), variabelnavn (varname), kommandoer (command), filnavn (filename) osv.