Fra innhold til utseende

SGML-dokumenter 'kompileres' (transformeres) til presentasjonsformat (HTML, RTF, PDF, MS HTML-hjelp, Adobe MIF ...)

Transformering skjer gjerne via jade med et stylesheet, som spesifiserer hva som skal presenteres og hvordan.