Dette dokumentet er utgitt under Gnu Free Documentation License, se fdl.txt. Dokumentet bruker en tilpasning av Markus Hoenickas dbslide-stylesheet som er utgitt under lisensen som angitt i COPYING og tilpasninger av FreeBSD-prosjektets CSS-stylesheet, som er utgitt under BSD-lisens (se docbook.css). Dokumentet refererer til dokumenter som ble skrevet på oppdrag fra Sevenmountains Software, og som av opphavsrettslige grunner ikke kan distribueres sammen med dokumentet.