Hva vi gjorde

Flere parallelle versjoner med mye felles ga rammene

KravLÝsning
enkel, synkron oppdateringfelles kildefiler
en kilde, flere resultat (OS, database, osv)merkede seksjoner
en kilde, flere media (html, pdf)flere stylesheet (html, utskrift)