OEM-versjonen

Minimale inngrep:

<!-- this sets the product name etc -->
<!-- only change strings inside quotes-->
<!ENTITY product.name "AxcessIT Web">
<!ENTITY product.dir.base "AxcessITWeb">
<!ENTITY company.short "SafeStone">
<!ENTITY company.long "SafeStone Technologies, PLC">
<!ENTITY documentation.email "documentation@safestone.com">

Endre make-filer for å håndtere bildefiler og andre ressurser, lage eget sett for OEM:

Opprinnelig versjon, OEM-versjon