'Enter the OEM'

Ny parallell versjon, nytt produktnavn, OEMens firmanavn, ny grafikk → flere entiteter og merkede seksjoner

<!-- this sets the product name etc -->
<!-- only change strings inside quotes-->
<!ENTITY product.name "7M Aspire">
<!ENTITY product.dir.base "7MAspire">
<!ENTITY company.short "SevenMountains">
<!ENTITY company.long "SevenMountains Software">
<!ENTITY documentation.email "documentation@7m.com">

Søk og erstatt: SevenMountains Software&company.long;

Endre make-filer for å håndtere bildefiler og andre ressurser, sjekke at alt annet er likt:

Håndbok med "branding"