Felles kilde

En kilde, flere resultat ved betinget inkludering i byggescriptet:

# Lag html-installeringsguide for $INSTALLTYPE med $DATABASE og $APPSRV på $OPSYS med $STYLESHEET
# for eksempel master, db-ibmdb2, appserv-websphere, os-mswin, ../src/htmlout.dsl
# starter i src

cd ../$OUTFILE
rm *.htm*
$JADE -i online -i $INSTALLTYPE -i $OPSYS -i $DATABASE -i $APPSRV -t sgml -d $STYLESHEET ../src/aspire-install.sgm 
cd ../src

Eksempler: NT/DB2/WebSphere, Solaris/Oracle/SilverStream