Bakgrunn og historie - SGML

Tradisjonell tekstbehandling og dokumentbehandling: visuelt orientert formatering

Rundt 1970 startet arbeidet med Generalized Markup Language (GML) hos IBM (C. Goldfarb, E. Mosher, R. Lorie) - formelt definerte dokumenttyper, struktur

Standardiseringsarbeid i ANSI-regi fra 1978. Første Standard Generalized Markup Language (SGML)-standardutkast 1980, endelig ISO-standard 1986.

Kjente anvendelser (applikasjoner): HyperText Markup Language (HTML - WWW), Computer-aided Acquisition and Logistic Support (CALS) - USAs militære logistikk/dokumentasjonsstandard

Se The SGML History Niche (C. Goldfarb)