Problemet

Effektiv dokumentasjon er vanskelig å lage

Forfatter (produsent) Leser (bruker)
• Vet hva som beskrives  
• Mangler gode standarder og verktøyForstår ikke innholdet
• Sliter med oppdatering får ikke full nytte av produktet