DocBook i praksis

Bergen Linux User Group 30. mai 2002

Peter N. M. Hansteen

Datadokumentasjon A/S

Innholdsfortegnelse
Problemet
Bakgrunn og historie - SGML
Historie - DocBook
Grunnlaget - kommunikasjon
Hvorfor Docbook
Hvem bruker DocBook?
Hva Docbook er og ikke er
Skrive det som det er
Dokumentasjon integrert i produktet
Uavhengig av plattform
I praksis: hva trenger du
Fra innhold til utseende
Et minimalt eksempel
Kapittel som separat fil
En liten prosedyre
Et mer komplisert prosjekt
Hva vi gjorde
Merkede seksjoner
Felles kilde
'Enter the OEM'
OEM-versjonen
Referanser